ZAMERANIE
Zameriavame sa predovšetkým na:


Strojárske technológie FOTO

výroba odliatkov za šedej a tvárnej liatiny,

výroba zváraných konštrukcií a prípravkov,

CNC opracovanie kovov (sústruženie, frézovanie, vŕtanie a pod.).Logistické riešenia

optimalizácia nákladov na dopravu,

návrh najefektívnejšej metódy balenia a obalovej techniky,

zabezpecenie všetkých druhov prepravy tovaru,

skladová  činnosť.Realizácia zmlúv

poskytnutie návrhu zmluvy zákazníkovi,

prispôsobenie podmienkam daného trhu,

optimalizácia a úprava návrhu zmluvy podľa požiadaviek zákazníka,